نان ادویه‌ای

در سایت فرا پیراهن مطلب نان ادویه‌ای مشاهده می کنید

مایه‌خمیر، شکر و یک چهارم پیمانه از آب را در ظرف مناسبی بریزید، روی ظرف را بپوشانید و ده دقیقه کنار بگذارید تا مایه‌خمیر فعال شود. آن‌گاه آرد، روغن زیتون، عسل، نمک دریا، باقیماندة آب، مایه‌خمیر عمل آمده ادامه…
ممنون بابت بازدید از سایت farapirahan فرا پیراهن