انتقاد شدید آیت‌الله ‌مکارم‌شیرازی از گرانی‌های‌ لجام‌گسیخته / چرا مسئولان ‌از زیر بار گرانی سرسام‌آور‌ کنار می‌کشند‌؟

در سایت فرا پیراهن مطلب انتقاد شدید آیت‌الله ‌مکارم‌شیرازی از گرانی‌های‌ لجام‌گسیخته / چرا مسئولان ‌از زیر بار گرانی سرسام‌آور‌ کنار می‌کشند‌؟ مشاهده می کنید
‌آیت الله مکارم شیرازی در واکنش به گرانی های افسارگسیخته در کشور گفت‌: مسئلۀ مهم، خونسردی مسئولان است! که با وعدۀ حل مشکلات و مسئولیتی که دارند، اکنون حتی اظهار شرمندگی هم نمی‌کنند!‌
ممنون بابت بازدید از سایت farapirahan فرا پیراهن