تشکیل هیات برای جبرانِ خسارات حوادث آبان

در سایت فرا پیراهن مطلب تشکیل هیات برای جبرانِ خسارات حوادث آبان مشاهده می کنید

رئیس جمهور دستور داده است هیاتی برای بررسی نحوه جبران خسارات شهروندانی که در حوادث هفته پایانی آبان ماه دچار آسیب شده اند، تشکیل شود.
ممنون بابت بازدید از سایت farapirahan فرا پیراهن